About

NL

‘Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist’ P Picasso

Belgisch kunstenaar Danny Vandeput (°1974) studeerde vrije kunsten en beeldhouwkunst aan het Sint Lukasinstituut in Brussel en het kunstambacht smeden aan de Academie van Anderlecht.

Zijn kunstpraktijk is gebaseerd op het geloof in de kracht van kunst en cultuur, gedragen door natuurlijke materialen én de bewerking ervan waarbij de connectie hoofd-hand-materiaal zo direct en bijgevolg zo eerlijk mogelijk is (ref. Richard Senneth ‘De Ambachtsman’). Het werk is het resultaat van de constante golven van strijd en verzoening tussen de kunstenaar en de ambachtsman, een zoektocht naar de deur van kunst naar ambacht, en vice versa. Het is een levensvullende opdracht om het smeedambacht met de hedendaagse kunst af te toetsen, een domeinverschuiving naar onontgonnen gebied.

Tijdens het creatieproces wordt er zowel met het ambacht als met hedendaagse, digitale technieken gespeeld, van schets tot afwerking, van het ene uiterste naar het andere, op zoek naar contrast of symbiose. De basisvorm van de werken wordt hierdoor bepaald, waarna de digitale naadloosheid een ambachtelijke ruis wordt aangemeten waardoor het object tot leven komt, aardser en menselijker wordt.

Inhoudelijk draait het werk rond wat we als westerse hedendaagse mens blijkelijk verloren zijn: magie, spiritualiteit, verwondering, de Homo Ludens in al zijn wonderlijke facetten. Maar ook zijn tragisch bestaan, ‘la condition humaine’, wordt aangekaart. De mens is onttoverd, het werk zoekt de tover op en tracht op een visueel speelse manier verhalen te vertellen, als uitnodiging tot een herbetovering en tot reflectie.

Sculpturale installaties bevatten ‘Objets Fabriqués, een concept met een knipoog naar de welbekende ‘Objets Trouvés’. Het zijn multi-inzetbare pionnen, ontstaan vanuit de zoektocht naar sokkels om sculpturale vormen te presenteren. Deze objecten kunnen zich naargelang de sculpturale scenografie in verschillende constellaties verhouden tot elkaar en basissculpturen in een spanningsveld plaatsen, relaties suggereren, uitnodigen tot spel.
Danny tracht op een ironisch-poëtische manier de wereld rondom hem te vatten, in vraag te stellen en vorm te geven. Dit alles resulteert in een fris, dromerig oeuvre met een authentiek maar tegelijk actueel karakter.

FR

L’artiste belge Danny Vandeput (°1974) a étudié les arts plastiques et la sculpture à l’Institut St Luc à Bruxelles, et la ferronnerie d’art à l’Académie d’Anderlecht.

Site-web en développement, a suivre…


ENG

Belgian artist Danny Vandeput (°1974) studied fine art and sculpture at Sint Lukasinstituut in Brussels, and blacksmithing at the Academy of Anderlecht.

Website in development, to be continued…